1

اخبار استخدام شرکت های خصوصی - An Overview

News Discuss 
معلمان حق ‌التدریس و مربیان پیش دبستانی باید در آزمون پایان دورۀ آموزشی در دانشگاه فرهنگیان شرکت و نمرۀ قبولی را کسب کنند. سپس باید منتظر مجوز استخدام سالیانه از سوی سازمان اداری و استخدامی باشند تا نوبت استخدام آن‌ها فرا برسد. آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز لازم است ابتدا در http://khcncaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&nvvithemever=d&nv_redirect=aHR0cHM6Ly9Xd3cuRXN0ZWtoZGFtaGFhLmlyLzIwMjIvMTAvJWRhJWE5JWQ4JWIzJWQ4JWE4LSVkOCVhNyVkOCViMyVkOCVhYSVkOCViOSVkOCVhZiVkOCVhNyVkOCVhZi0lZDglYjElZDglYTctJWQ4JWFmJWQ4JWIxLSVkYiU4YyVkYSVhOS0lZDglYTglZDglYTclZDglYjIlZDglYTclZDglYjEtJWRhJWE5JWQ5JTg4JWRhJTg2JWRhJWE5JWQ4JWFhJWQ4JWIxLSVkOCVhZiVkOCViMSVkOCVhZiVkOSU4NiVkOCVhNy8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story